Organisatie

Een visie op hoe de Josaphatwijk eruit kan zien na de ontwikkeling. © MS-A & Asymétrie

Organisatie

De Maatschappij voor Stedelijke Ontwikkeling (MSI) is eigenaar van de grond die bestemd is voor dit stedelijk project en is eveneens de gewestelijke overheidsinstantie die de nieuwe wijk zal ontwikkelen.

De MSI heeft een operationele taak en garandeert de effectieve realisatie van de strategische opties op het terrein. In die hoedanigheid coördineert de MSI de betrokken overheidsinstanties en private partners.

Een groot aantal publieke partners speelt een rol in dit project, dat naar voor geschoven werd als één van de prioriteiten door het Brussels Gewest. Deze partners zullen massaal investeren, elk in hun eigen vakgebied, om de wijk bouwrijp te maken, de wegen en het groen aan te leggen, de stadsreiniging en de afvalophaling te organiseren en verschillende types publieke woningen te bouwen, evenals de publieke voorzieningen die waar het gewest nood aan heeft. 

De investeringen van het Brussels Gewest en van de federale staat via de participatie van Beliris vormen het vertrekpunt, maar de gemeenten Schaarbeek en Evere zijn bevoorrechte partners van het project en de directe begunstigden van de investeringen en de kwaliteitsgerichte en vernieuwende aanpak.

De private projectontwikkelaars die actief zullen zijn op de site zullen eveneens belangrijke partners zijn voor het succes van de nieuwe wijk. De MSI is hun gesprekspartner namens de verschillende overheden, die hier met één stem spreken.De manier waarop het project beheerd en gecoördineerd wordt zal één van de essentiële hefbomen zijn voor een succesvolle samenwerking waarin kwaliteit centraal staat.