Planning

Planning

Een van de belangrijke taken van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is het op elkaar afstemmen van alle investeringen die in 2030 de nieuwe Josaphatwijk zullen vormen.

De doelstellingen zijn duidelijk: zoveel mogelijk de hinder van elke bouwwerf beperken en de bouwwerven zo organiseren dat alle verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend zijn en opgevolgd worden.

In dit deel van de website wordt regelmatig informatie gepubliceerd, over de lancering van de aanbestedingen, maar daarna ook over de start en het verloop van de werven.

  • Er is een uniek contactpunt voor buurtbewoners opgericht om hen te kunnen betrekken bij het beheer van de werven, ongeacht wie de uitvoerder is: .