Vastgoedontwikkeling

Eerste ontwikkelingsfase

Op 5 december 2017 lanceerde de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) een overheidsopdracht om een ontwikkelaar aan te stellen voor de realisatie van de eerste ontwikkelingsfase van de nieuwe duurzame Josaphat wijk (aangeduid in het groen op de afbeelding).

De eerste fase, goed voor 66.000 m² bovengrondse vloeroppervlakte, bestaat voor de helft uit privaat te commercialiseren woningen en voor de helft uit verschillende types publieke woningen.

De MSI, eigenaar van het terrein, de BGHM, citydev.brussels en het Woningfonds sloten een akkoord om deze opdracht gezamenlijk te lanceren. De MSI treedt op als aanbestedende overheid.

De opdracht wordt toegewezen via een procedure met concurrentiedialoog.

De procedure met concurrentiedialoog laat toe om het project van de deelnemende ontwikkelaars stap voor stap te laten evolueren. Na elke stap worden de beste projecten geselecteerd. Op het einde van het proces wordt de opdracht toegewezen aan de ontwikkelaar met het voorstel dat het best beantwoordt aan de vereisten en de ambities van de aanbestedende overheid.

De opdracht is bestemd voor ontwikkelaars met aantoonbare expertise in de ontwikkeling van complexe en omvangrijke stadsprojecten bestaande uit de bouw en de commercialisatie van grote residentiële oppervlaktes en de aanleg van stedelijke publieke ruimtes.

Indicatieve planning:
- Maart 2018: selectie van de deelnemers
- Juli 2018: voorstel van de ontwerpteams door de deelnemers
- December 2018: indiening van de eerste voorstellen
- September 2019: indiening van de tweede voorstellen
- Maart 2021: indiening van de definitieve voorstellen

Info over het verloop van de opdracht is te vinden in de rubriek "Nieuws”.