Ambitie

Doelstellingen van het project

Om in te spelen op de aanhoudende bevolkingsgroei in de noordwestelijke kwadrant van het Brussels Gewest en om meer degelijke en betaalbare woningen te creëren voor de Brusselaars, ontwikkelt de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tien nieuwe wijken, die een antwoord bieden op de vraag naar publieke en private woningen en voorzieningen. De Josaphatwijk is er daar een van.

Hier wordt een volledig nieuw stadsdeel gebouwd. Josaphat wordt een hedendaagse, gemengde wijk, waar alle stedelijke activiteiten een plaats krijgen en zich kunnen ontwikkelen zonder de andere te hinderen.

Een hedendaagse gemengde wijk impliceert ook rekening houden met toekomstige generaties en zuinig zijn met hulpbronnen, zowel aarde, lucht, water als energie. Ook moet de wijk voldoende innovatief en sociaal in evenwicht zijn om beter dan de traditionele stad te beantwoorden aan de behoeften van de bewoners van vandaag. Hij moet hernieuwbaar en aanpasbaar zijn aan toekomstige behoeften. En een voldoende rijke en gediversifieerde natuur behouden om de levenskwaliteit in de stad te garanderen, zowel vandaag als morgen. Kortom, de wijk moet duurzaam zijn.

Op basis van deze twee doelstellingen is het project opgebouwd rond een concept, dat uitgaat van de topografische ligging van de Josaphatwijk: wonen en werken in een park.