Huisvesting

© SAU-MSI/MS-A & Asymétrie/Sign

Welke woningen?

Het beleid voor de nieuwe wijk is gericht op een diversiteit van woningen, met het doel om betaalbare woningen te bouwen voor de Brusselse bevolking, die zijn aangepast aan het leven van vandaag.

Het is ook het streven om verschillende types van woningen te bouwen op de site, zodat er een reële sociale mix ontstaat. Die mix moet minstens aanwezig zijn binnen de stratenblokken en vermijden dat gettovorming ontstaat door concentraties van hetzelfde type woningen binnen grote eenheden.

Van de hele site wordt 55 procent van de woningen gebouwd en op de markt gebracht door de privésector; 45 procent wordt gefinancierd door overheidsmiddelen. Ze zijn bestemd als koopwoning voor bewoners met een gemiddeld inkomen (huisvesting citydev.brussels) en een bescheiden inkomen (woningen gebouwd door het Huisvestingsfonds). De sociale huurwoningen worden gebouwd door de BGHM en zijn bestemd voor de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM) die actief zijn in de gemeenten Schaarbeek en Evere.

Alle woningen zullen beantwoorden aan hoge architecturale kwaliteitsnormen en de woningbouwontwikkelaars worden gestimuleerd om de wettelijk vereiste milieunormen te overstijgen.

Hoeveel woningen?

Het aantal woningen ligt vandaag nog niet helemaal vast. De Brusselse regering zal haar goedkeuring geven aan een richtplan van aanleg (RVA), dat definitief zal bepalen hoeveel woningen worden gebouwd. Het aantal is afhankelijk van de grootte en de dichtheid van de constructies.

Het ontwerprichtplan dat in 2014 werd goedgekeurd legde het aantal woningen vast op 1.839 eenheden voor de totale site, maar de diverse studies die zijn gevoerd sinds 2014 hebben ertoe geleid dat de dichtheid werd verminderd en dat de gemiddelde oppervlakte van de woningen een beetje verhoogd is (zodat er meer grote woningen voor gezinnen kunnen komen).

Binnen de huidige stand van het onderzoek schommelt het aantal woningen rond maximum 1.380 eenheden.