Josaphat in de stad

Josaphat in de stad

De Josaphatsite is een voormalig rangeerstation dat in de loop van de jaren 80 en 90 in onbruik raakte en nu een gewestelijke grondreserve vormt op de grens van de gemeenten Evere en Schaarbeek, tussen de Leopold III-laan, de Wahislaan, de Latinislaan, de Gilisquetlaan en de Henri Consciencelaan.

De site wordt van noord naar zuid doorkruist door de spoorlijn waarover meerdere verbindingen van het voorstadsnet S lopen. Momenteel is de site bereikbaar via het station Evere, dat aan de noordelijke grens van het terrein ligt.

Dit geheel van ruim 30 ha, dat bestaat uit een seminatuurlijk braakland omringd door bomentaluds, is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeduid als één van de tien nieuwe wijken die ontwikkeld zullen worden. Het stedelijk gebied is eigendom van de Maatschappij voor Stedelijke Ontwikkeling (MSI), de overheidsinstantie die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast is met de operationele uitvoering van strategische gebieden.

De ligging van deze site in het noordoostelijke stedelijke weefsel van Brussel is bijzonder. Het terrein ligt een stuk lager dan de omliggende wijken. Het is weinig bekend en is altijd een grote verrassing voor de nieuwsgierigen die zich er wagen.

Het is een kalme plek, enigszins afgesneden van de wereld, waar de natuur na de sanering van het spoorwegterrein geleidelijk haar plaats weer heeft opgeëist. Dit relatieve isolement is een kwaliteit waarop de identiteit van de nieuwe wijk gebaseerd kan worden, met de vrijheid van een ‘onbeschreven blad’ en de rijke natuur die al aanwezig is. Tegelijkertijd is het één van de uitdagingen voor de inrichting van de nieuwe wijk. Die moet immers aan veel voorwaarden voldoen, zoals een nieuwe verbinding creëren met de stad en de integratie in een zeer diverse stedelijke omgeving, die op vandaag wegkijkt van de nieuwe wijk.