Josaphat vandaag

Josaphat vandaag

De Josaphatsite wordt vaak geassocieerd met een braakland waar niets gebeurt, een niemandsland in de stad. Het tegendeel is waar.

Station

Er lopen vier S-lijnen door het NMBS-station Evere. Dat ligt aan weerszijden van de De Boeckbrug, in het noorden van het terrein.

Tijdens weekdagen heeft het station al een interessante dienstregeling.  Er is bovendien veel potentieel om de dienstregeling in het weekend en ’s nachts te verbeteren, in het kader van het geplande GEN netwerk:

  • 7 minuten tot aan de Europese wijk met 4 verbindingen per uur in elke richting,
  • 5 tot 7 minuten tot de metro (lijn 1 en 5) met 5 verbindingen per uur in elke richting,
  • 2 verbindingen per uur naar de luchthaven  in de 2 richtingen (via Bordet).

Seminatuurlijk braakland

Het rangeerstation is afgebroken, het terrein werd gesaneerd en genivelleerd en er werd een bloemenweide aangelegd in 2013. Geleidelijk aan is het terrein geëvolueerd tot een wilder semi-natuurlijk braakland met een gevarieerde biotoop. Het project zal waken over het behoud van enkele natuurlijke zones waardoor de biodiversiteit op de site zo veel mogelijk kan worden behouden.

Industrieel gebied

Er ligt een stedelijk industriegebied aan de oostkant van het terrein waar geen spooractiviteiten plaatsvonden. Het is geleidelijk aan ontwikkeld zonder een echt overkoepelend plan en vooral zonder overheidsinvesteringen. De dynamiek van deze ondernemingen vraagt vandaag om investeringen, zodat dit gebied aangenamer en aantrekkelijker wordt.

Sportactiviteiten

Voor veel buurtbewoners is de sportzone de toegangspoort tot het gebied. De Tennis Club Set Wahis ligt aan de straat die naar het industriegebied leidt en is zomer en winter open, voor zowel groot als klein. De club organiseert allerlei stages en evenementen. In de Bloemtuinenlaan vinden we de bekende Royal Kituro Rugby Club, die zijn naam eer aan doet met de activiteiten die er worden georganiseerd. De club telt 524 spelers met een licentie, een groot aantal juniorteams en meerdere ploegen in eerste klasse die op het hoogste niveau spelen.

Op dit moment leiden de twee clubs een apart bestaan. De ambitie van het project is om een echte sportcampus te ontwikkelen met een gedeelde infrastructuur.

Tijdelijk gebruik

Sinds het station in onbruik is geraakt, vonden allerlei activiteiten plaats op het terrein, waardoor het beter bekend worden is. Sommige activiteiten strijken tijdelijk neer in Josaphat, zoals Kamyon van de KVS. Andere zijn sterk verbonden met de site, zoals het Festival Rock Oasis, dat sinds 2002 in de wijk en sinds 2015 op de site Josaphat wordt georganiseerd op  initiatief van enkele buurtbewoners. Het theatergezelschap Les Nouveaux Disparus slaat er zijn tenten op en organiseert er elk jaar een festival. En dan zijn er nog de groepen die actief zijn op het terrein op initiatief van ‘Commons Josaphat’, die zich onlangs hebben verenigd in de vzw JOSAPH’AIR en die verschillende activiteiten blijven ontwikkelen om de burgerparticipatie op de site te stimuleren.

De MSI streeft ernaar om de overgangsactiviteiten op de site te ondersteunen en nog andere uit te nodigen via een projectoproep. Er is slechts één voorwaarde: alles moet mobiel zijn om de dynamiek van het project in ontwikkeling te kunnen volgen.