Beliris verlengt antwoordtermijn van aanbesteding voor infrastructuur, groenvoorziening en openbare ruimte van de volledige site

Beliris(*) publiceerde een rechtzetting van het bijzonder bestek van de ontwerpopdracht voor de inrichting van publieke en groene ruimtes in de prioritaire zone Josaphat. Eerst moesten de kandidaturen binnen zijn op 5 november 2019 om 11 uur, maar Beliris heeft deze termijn verlengd: de kandidaturen moeten nu uiterlijk 11 uur op 12 november 2019 zijn ingediend.

De documenten van de overheidsopdracht en meer inlichtingen zijn beschikbaar op e-Procurement.

Deze aanbesteding betreft de eerste fase van de ontwikkeling van deze site van 30 ha tot een nieuwe wijk met parken, woningen, handelszaken en diverse publieke voorzieningen. Het weerspiegelt de gedeelde ambities van Beliris en de Maatschappij voor Stedelijke Ontwikkeling (MSI), die de verstedelijking van dit gebied aanstuurt, op vlak van stedenbouw, landschapsontwerp, architectuur, milieu en toegankelijkheid voor iedereen.

De opdracht heeft betrekking op de inrichting van groene ruimtes (Spoorpark van 2,8 ha langs het spoor, spoorwegtaluds, enz.) en de openbare ruimte (wegen, Wahisplein, De Boeckplein, Gillisquetplein, enz.), de infrastructuur met onder meer twee voetgangers- en fietsersbruggen over de sporen, de integratie van voorzieningen zoals een paviljoen/kiosk en alle werken aan de nutsvoorzieningen (riolering, leidingnet, enz.).

De ontwerper die wordt geselecteerd in het kader van deze aanbestedingsprocedure zal het skelet van de site uitwerken dat de basis zal vormen voor de onderlinge afstemming en de voorbereiding van de diverse ontwikkelingsfasen van het vastgoed. De ontwerper krijgt de opdracht om een sterk concept voor de stedenbouw en het landschapsontwerp voor te stellen, dat het geheel structureert, maar dat eveneens mee kan evolueren met het gebied. Daarvoor is een nauwe samenwerking vereist met de partners en de projectleiders van de andere fasen. 

Het indicatieve maximale bedrag voor deze aanbesteding bedraagt 23.340.500 euro excl. btw.

Het team dat de opdracht krijgt toegewezen, zal competenties moeten hebben in architectuur, landschapsontwerp, stabiliteit, speciale technieken en milieubeheer.

De procedure werd opgesteld samen met de Brusselse Bouwmeester.

(*) Beliris is een federaal team ten dienste van de Brusselaars en de bezoekers van de hoofdstad. Dagelijks realiseert Beliris bouw-, renovatie- en restauratieprojecten in verschillende domeinen zoals mobiliteit, sociale woningen, groene ruimtes, heropleving van wijken, cultuur, patrimonium en sport. Het doel: de uitstraling van Brussel als hoofdstad van België en Europa verbeteren.