Bodemtests voor de eerste ontwikkelingsfase

Om de stabiliteit van de ondergrond te kunnen inschatten zal een firma op 24 en 30 mei enkele sonderingen uitvoeren op het terrein waar de eerste fase van het project Josaphat zal gerealiseerd worden (Schaarbeek, kant Latinislaan).

Dit is noodzakelijk om het toekomstig project te kunnen afstemmen op de stabiliteit en de kwaliteit van de ondergrond.

Voor deze sonderingen zal een sondeerwagen op het terrein verschillende boringen in de grond uitvoeren. Er wordt met andere woorden een staaf in de grond gedrukt waarbij de weerstand van de grond gemeten wordt. Deze boringen zullen geen hinder voor de omgeving veroorzaken.