Participatiebijeenkomsten over richtplan van aanleg (RPA) Josaphat

Om de ontwikkeling van strategische wijken te begeleiden, heeft de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de opdracht gegeven aan perspective.brussels om ontwerpen van richtplannen van aanleg (RPA’s) uit te werken.

In dat kader organiseert perspective.brussels van 4 tot 11 juni ‘De week van de grote stadsprojecten’ om de stand van zaken en de grote uitdagingen van de eerste 10 ontwerpen voor te stellen aan het publiek: Heyvaert, Ninoofsepoort, mediapark.brussels, Weststation, Usquare.brussels, Josaphat, Delta-Herrmann-Debroux, Zuid, Wet en Bordet.

Op het programma van de week die perspective.brussels organiseert:

  • participatiebijeenkomsten (op 8 juni om 11u en op 11 juni om 20u voor Josaphat) in het gebouw van perspective.brussels, Naamsestraat 59, 1000 Brussel;
  • infomomenten in het gebouw van perspective.brussels en in de betrokken gemeenten (zoals Evere en Schaarbeek);
  • een infonummer;
  • enz.

Meer info: www.perspective.brussels