Park

Netwerk van parken

De studie van het Bureau Bas Smets bepaalt zes landschappelijke elementen die de nieuwe wijk zullen vormgeven. Het Spoorpark, het Taludpark en het Wadipark zijn verschillende typologieën van openbare groenvoorzieningen. Ze worden onderling verbonden en bieden op die manier een variëteit van sferen die de nieuwe wijk zullen doorkruisen vanaf de start van de ontwikkeling in 2019.

Spoorpark

Het Spoorpark is een actief lineair park van 2,8 ha. Het wordt beschermd tegen het lawaai van de treinen door een talud met natuurlijke begroeiing. Er komt een regelmatige aanplanting van bomen, met daartussen open plekken waar ontspannende activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals sportvelden, speelpleinen, picknickplaatsen en stadsmoestuinen. De precieze invulling wordt beslist met de wijk- en buurtbewoners.

Wadiparken

Loodrecht op het spoorpark liggen de Wadiparken, groenvoorzieningen met bomen omringd door vochtige elementen die meehelpen aan de infiltratie van het regenwater dat afkomstig is van de verharde oppervlakken van de nieuw wijk. De permanente aanwezigheid van water laat de ontwikkeling van een specifieke flora en fauna toe. 

De parken kunnen openbaar zijn, zoals het grote Wadipark in het midden van de wijk, dat gelijktijdig met het Spoorpark wordt aangelegd. Semi-openbaar kan ook, dat wil zeggen dat ze toegankelijk zijn voor iedereen tijdens de dag. Of ze kunnen een gedeelde tuin vormen. Het idee is dat het kalme plekken zijn waar mensen tot rust kunnen komen.

Taludparken

De taludparken komen aan de rand van de wijk, op de plaats waar nu de beboste hellingen liggen. Ze zullen bestemd zijn voor het behoud van de biodiversiteit. Na het conversiebeheer volgt een extensief beheer om de biologische kwaliteit zo goed mogelijk te garanderen. Het publiek heeft alleen toegang tot deze parken via de aangelegde paden, die iedereen – ook mindervalide personen – de mogelijkheid bieden om de steile helling comfortabel te beklimmen en zo de omliggende wijken te bereiken.

Vanaf de start van de urbanisatie van de site in 2019 zullen tegelijk ook het Spoorpark, het centrale Wadipark en de paden op de oostelijke en westelijke taluds worden aangelegd. In totaal gaat het om een uitgestrekt netwerk van 7 ha openbare parken, waardoor je het park zult kunnen doorkruisen van oost naar west en van noord naar zuid. Andere groenvoorzieningen zullen later volgen, naarmate de vastgoedontwikkelingen vorderen.