Procedures

Een visie op hoe de Josaphatwijk eruit kan zien na de ontwikkeling. © MS-A & Asymétrie

Procedures

De nieuwe Josaphatwijk wil vooruitstrevend zijn en maakt daarbij gebruik van de nieuwe procedures die het Brussels Gewest heeft ingevoerd voor de ontwikkeling van de grondreserves.

Deze procedures creëren een kader voor de geplande ontwikkeling met duidelijke doelstellingen, nauwkeurig afgebakende verplichtingen en flexibel in de uitvoering, zodat aanpassingen aan maatschappelijke evoluties mogelijk zijn tijdens de lange doorlooptijd die nodig is voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk. Dat nieuwe planningsinstrument is het ‘richtplan van aanleg’ (RPA). Het plan wordt uitgewerkt met perspective.brussels, de gewestelijke instantie die verantwoordelijk is voor de strategische en verordenende planning van het Brussels grondgebied.

Voor de ontwikkeling van de wijk zal de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), vanuit haar rol als gewestelijk overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk, diverse innovatieve procedures ontwikkelen. Deze procedures zullen telkens aangepast zijn aan de specifieke doelstellingen en erop gericht zijn om de kwaliteit van de stedenbouw, de leefomgeving en de architectuur in de nieuwe wijk naar een hoger niveau te brengen. Zo wordt voor de eerste fase van het project de methode van de competitieve dialoog het meest geschikt geacht om een wijk te laten ontstaan waarin de samenhang tussen de inrichting en de architectuur is gegarandeerd, evenals een zo groot mogelijke sociale mix door de vermenging van allerlei soorten woningen. 
Er worden ook inspanningen gedaan om een hoge kwaliteit te garanderen, onder meer door de Brusselse bouwmeester vanaf het begin van het proces te betrekken bij de definiëring van de projecten.