Josaphat is in beweging

Josaphat is in beweging

Tussen het bouwrijp maken van het terrein en de voltooiing van de nieuwe Josaphatwijk zal 12 jaar verstrijken ... De transformatie gebeurt geleidelijk en beheerst, zodat het terrein er niet verlaten bij ligt en zodat de eerste bewoners niet te maken krijgen met een uitgestrekte, langdurige bouwwerf.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) wil deze periode benutten om de buurtbewoners en toekomstige wijkbewoners de kans te bieden om geleidelijk kennis te maken met de site en de toekomstige inrichting daarvan.

Om het terrein toegankelijker te maken, zal de MSI voorlopige toegangen aanleggen en de site beveiligen door een afsluiting te plaatsen langs de spoorlijn. De MSI rekent op de aanwezigheid van activiteiten door burgers en verenigingen om de site tot leven te brengen tot deze volledig ontwikkeld is. De aanwezige activiteiten op de site zullen blijven bestaan, in een duidelijke samenwerking met de MSI; andere zullen erbij komen.

Projectoproep

Daarom zullen de MSI, het Brussels Gewest en de twee gemeenten gezamenlijk een projectoproep lanceren in het voorjaar van 2017. De bedoeling is om de diversiteit van activiteiten te stimuleren, met een mix van tijdelijke activiteiten en activiteiten op langere termijn, die zich richten op uiteenlopende interessegebieden.

In elk geval moeten de projecten bestemd zijn voor een groot publiek en in harmonie zijn met de omliggende wijken.