Beliris benoemt Michel Desvigne voor het ontwerp van de groenvoorziening en openbare ruimte van Josaphat

Beliris* koos het team onder leiding van architect-landschapsontwerper Michel Desvigne als winnaar van de openbare aanbesteding die werd gepubliceerd in september 2019 voor de ontwerpopdracht met betrekking tot de inrichting van groenvoorzieningen (Spoorpark van 2,8 ha langs het spoor, spoorwegtaluds, enz.) en openbare ruimte (wegen, Wahisplein, De Boeckplein, Gillisquetplein, enz.), infrastructuur met onder meer twee voetgangers- en fietsersbruggen over de sporen, integratie van voorzieningen zoals een paviljoen/kiosk en alle werken aan de nutsvoorzieningen (riolering, leidingnet, enz.) van de toekomstige Josaphatwijk (meer info: www.beliris.be).

Deze aanbesteding betreft de eerste fase van de ontwikkeling van deze site van 30 ha tot een nieuwe wijk met parken, woningen, handelszaken en diverse publieke voorzieningen. Het weerspiegelt de gedeelde ambities van Beliris – dat deze aspecten van groenvoorziening en openbare ruimte beheert – en de Maatschappij voor Stedelijke Ontwikkeling (MSI) – die de globale verstedelijking van dit gebied aanstuurt op het vlak van stedenbouw, landschapsontwerp, architectuur, milieu en toegankelijkheid voor iedereen.

Beliris preciseert dat “een dergelijk groots project een gedegen en tijdsintensieve voorbereiding vergt. De voorstudies omvatten o.a. een plaatsbeschrijving van de huidige toestand van het volledige gebied, een fytosanitaire inventarisering van de bomen, een geotechnische studie, een historische studie van de zone, kennisneming van andere lopende studies, een controle van het programma en contact nemen met alle partijen die betrokken zijn bij het project. Om tijd te winnen en efficiënt te werken, kan dit al perfect gebeuren in afwachting van het aangepaste Richtplan van Aanleg (RPA)”, dat momenteel wordt uitgewerkt door perspective.brussels.

(*) Beliris is een federaal team ten dienste van de Brusselaars en de bezoekers van de hoofdstad. Dagelijks realiseert Beliris bouw-, renovatie- en restauratieprojecten in verschillende domeinen zoals mobiliteit, sociale woningen, groene ruimtes, heropleving van wijken, cultuur, patrimonium en sport. Het doel: de uitstraling van Brussel als hoofdstad van België en Europa verbeteren.