Beliris lanceert aanbesteding voor infrastructuur, groenvoorziening en openbare ruimte van de volledige site

Beliris(*) heeft een ontwerpopdracht gepubliceerd voor de inrichting van publieke en groene ruimtes in de prioritaire zone Josaphat. Het betreft de eerste fase van de ontwikkeling van 30 ha braakland nabij het Josaphatpark als een nieuwe wijk met parken, woningen, handelszaken en diverse publieke voorzieningen.

De aanbesteding weerspiegelt de gedeelde ambities van Beliris en de Maatschappij voor Stedelijke Ontwikkeling (MSI), die de verstedelijking van dit gebied aanstuurt, op vlak van stedenbouw, landschapsontwerp, architectuur, milieu en toegankelijkheid voor iedereen.

De opdracht heeft betrekking op de inrichting van groene ruimtes (Spoorpark van 2,8 ha langs het spoor, spoorwegtaluds, enz.) en de openbare ruimte (wegen, Wahisplein, De Boeckplein, Gillisquetplein, enz.), de infrastructuur met onder meer twee voetgangers- en fietsersbruggen over de sporen, de integratie van voorzieningen zoals een paviljoen/kiosk en alle werken aan de nutsvoorzieningen (riolering, leidingnet, enz.).

De ontwerper die wordt geselecteerd in het kader van deze aanbestedingsprocedure zal het skelet van de site uitwerken dat de basis zal vormen voor de onderlinge afstemming en de voorbereiding van de diverse ontwikkelingsfasen van het vastgoed. De ontwerper krijgt de opdracht om een sterk concept voor de stedenbouw en het landschapsontwerp voor te stellen, dat het geheel structureert, maar dat eveneens mee kan evolueren met het gebied. Daarvoor is een nauwe samenwerking vereist met de partners en de projectleiders van de andere fasen. 

Het indicatieve maximale bedrag voor deze aanbesteding bedraagt 25.000.000 euro excl. btw.

Het team dat de opdracht krijgt toegewezen, zal competenties moeten hebben in architectuur, landschapsontwerp, stabiliteit, speciale technieken en milieubeheer.

De inschrijvingen moeten uiterlijk worden ingediend op 5 november 2019 om 11u.

De documenten van de aanbesteding met alle informatie zijn hier beschikbaar.

De procedure werd opgesteld samen met de Brusselse Bouwmeester.

 

(*) Beliris is een federaal team ten dienste van de Brusselaars en de bezoekers van de hoofdstad. Dagelijks realiseert Beliris bouw-, renovatie- en restauratieprojecten in verschillende domeinen zoals mobiliteit, sociale woningen, groene ruimtes, heropleving van wijken, cultuur, patrimonium en sport. Het doel: de uitstraling van Brussel als hoofdstad van België en Europa verbeteren.