Beliris selecteert 5 kandidaten voor infrastructuur, groenvoorziening en openbare ruimte van Josaphat

Beliris* selecteerde 5 kandidaten voor een ontwerpopdracht gepubliceerd in september 2019 met betrekking tot de inrichting van groenvoorzieningen (Spoorpark van 2,8 ha langs het spoor, spoorwegtaluds, enz.) en openbare ruimte (wegen, Wahisplein, De Boeckplein, Gillisquetplein, enz.), infrastructuur met onder meer twee voetgangers- en fietsersbruggen over de sporen, integratie van voorzieningen zoals een paviljoen/kiosk en alle werken aan de nutsvoorzieningen (riolering, leidingnet, enz.) van Josaphat.

 

Deze aanbesteding betreft de eerste fase van de ontwikkeling van deze site van 30 ha tot een nieuwe wijk met parken, woningen, handelszaken en diverse publieke voorzieningen. Het weerspiegelt de gedeelde ambities van Beliris – dat deze aspecten van groenvoorziening en openbare ruimte beheert – en de Maatschappij voor Stedelijke Ontwikkeling (MSI) – die de globale verstedelijking van dit gebied aanstuurt op het vlak van stedenbouw, landschapsontwerp, architectuur, milieu en toegankelijkheid voor iedereen.

 

De volgende vijf studiebureaus zijn geselecteerd om deel te nemen aan de volgende stap in de procedure, de benoemingsfase:

  • Buur - Coloco - DFA
  • Michel Desvigne (MDP)
  • Sweco - Vogt
  • Omgeving - Taktyk
  • Tractebel - Ney - MS-A – Latz

 

De ontwerper die wordt geselecteerd in deze aanbestedingsprocedure zal het raamwerk van de site uitwerken voor de onderlinge afstemming en de voorbereiding van de diverse ontwikkelingsfasen van het vastgoed. Kandidaten worden geselecteerd op basis van een sterk concept voor de stedenbouw en het landschapsontwerp, dat het geheel structureert maar eveneens kan mee evolueren met het gebied.

 

De geselecteerde dienstverlener zal nauw samenwerken met de partners en de projectleiders van de andere ontwikkelingsfasen van Josaphat.

 

 

(*) Beliris is een federaal team ten dienste van de Brusselaars en de bezoekers van de hoofdstad. Dagelijks realiseert Beliris bouw-, renovatie- en restauratieprojecten in verschillende domeinen zoals mobiliteit, sociale woningen, groene ruimtes, heropleving van wijken, cultuur, patrimonium en sport. Het doel: de uitstraling van Brussel als hoofdstad van België en Europa verbeteren.