MSI werkt aan ‘Zomer in Josaphat’

Het Relance- en Herontwikkelingsplan dat de Brussels Hoofdstedelijke Regering dinsdag 7 juli voorstelde, bevat onder meer de activering van tijdelijke projecten op de strategische sites van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, met prioriteit voor Josaphat. Dus de MSI werkt actief aan de opening van een voorlopig park op het terrein van het voormalige rangeerstation Josaphat. Deze nieuwe tijdelijke ingebruikname zal veel verschillen van de andere die de MSI al heeft opgezet, omdat dit terrein specifieke kenmerken heeft.

 

***

 

Minister-president Rudi Vervoort: “De lockdownperiode die achter ons ligt, heeft het Brussels Gewest bevestigd in zijn streven om in de openbare ruimte plaatsen te creëren waar de bewoners kunnen uitblazen en elkaar kunnen ontmoeten. Het is vooral belangrijk dat zij meer toegang krijgen tot groenvoorzieningen. Dit soort inrichtingen zijn op termijn gepland in de grote stadsprojecten die we ontwikkelen: Josaphat, Usquare.brussels, mediapark.brussels… In haar Relance- en Herontwikkelingsplan geeft de regering de opdracht aan de MSI om een tijdelijk gebruik van strategisch gelegen terreinen te activeren, zonder te wachten op de volledige ontwikkeling. De MSI zal dus werken aan de opening, nog deze zomer, van een voorlopig park op het terrein van het voormalig rangeerstation Josaphat. Dat zal een ‘natuurlijke’ aanvulling vormen op het nabijgelegen Josaphatpark dat sinds de lockdown druk bezocht wordt door de bewoners van de omringende wijken.”

Voorproefje van het project op lange termijn

Dit tijdelijke park ligt op de plaats van het toekomstige actieve lineaire park dat is gepland binnen het Josaphatproject en volgt de vorm daarvan.

Gilles Delforge, directeur van de MSI: “Het is nog te vroeg om al in detail aan te geven wat er allemaal zal gebeuren in het toekomstige park. Het hoofdidee van ‘Zomer in Josaphat’ is dat de inwoners van Schaarbeek, Evere en alle Brusselaars die dat willen, deze site kunnen ontdekken, hier komen wandelen en de activiteiten ontplooien die families of vrienden graag doen op een mooie zomerdag in een park: picknicken, genieten van de zon, spelen, jong en oud door elkaar, de natuur ontdekken… Ook cultuur wordt niet vergeten. Het tijdelijke park zal tevens de gelegenheid bieden aan gemeenten, verenigingen en scholen om toegang te hebben tot een nieuwe plek om ‘groene’ activiteiten op te zetten tijdens de vakantie en bij de start van het nieuwe schooljaar. Het park zou opengaan begin augustus en toegankelijk blijven tot eind oktober. De opening begin augustus is een uitdaging. De MSI zal daarin slagen dankzij de samenwerking die ze momenteel opzet met een groot aantal gewestelijke en lokale partners bij de overheid en het middenveld. Het idee is uiteraard om hierbij verenigingen en groepen te betrekken die al aanwezig zijn op het terrein. De gemeenten Schaarbeek en Evere hebben het initiatief heel positief onthaald. ‘Zomer in Josaphat’ is ook een operationele uitdaging die de regering ons voorlegt, maar dat is ons vak. We zullen een relatief grote ruimte afbakenen en afsluitingen plaatsen die de veiligheid van de bezoekers garanderen ten opzichte van de spoorwegen en die een groot braakliggend terrein afschermen dat ontoegankelijk zal blijven.”

De MSI zal het park inrichten met minimale ingrepen en zal ook een parkwachter en een nachtwaker inzetten om de rust van de buurtbewoners te verzekeren. Uiteraard gebeurt de inrichting met respect voor de regels die gelden voor tijdelijke installaties die zijn vrijgesteld van een vergunning. De uitvoering gebeurt in samenwerking met Leefmilieu Brussel.

“Zodra het mogelijk is, zullen we meer communiceren over de activiteiten en de praktische details,” besluit Gilles Delforge. “ ‘Zomer in Josaphat’ zal anders zijn dan de andere tijdelijke projecten die de MSI al heeft ingericht op andere sites (See U in Usquare.brussels en MolenWest bij het Weststation) vanwege de specifieke kenmerken van het terrein. Maar de rode draad blijft hetzelfde: ervoor zorgen dat de gronden van het Brussels Gewest en de MSI bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale cohesie in de wijk waarin ze liggen.”

In het blauw: het terrein van het zomerpark van Josaphat met de ingang. © sau-msi.brussels (GlobalView)