Nieuws

Het project van de VUB en de ULB in het kader van Usquare.brussels werd deze donderdag gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van alle Brusselse projecten die steun ontvangen uit het programma voor 2014-2020 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het gemeenschappelijke initiatief...
Read more
De MSI nam deze donderdag deel aan een vergadering van alle Brusselse projecten van het programma 2014-2020 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In totaal krijgen de 46 zeer diverse projecten een budget van 190 miljoen euro, dat voor de helft afkomstig is van de Europese Unie...
Read more
Minister-president Rudi Vervoort ondertekende vandaag, samen met vertegenwoordigers van het Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou en de Stichting Kanal , de structurele samenwerkingsovereenkomst die de concrete uitwerking is van het principeakkoord dat werd getekend in september 2016...
Read more
DE NIEUWE JOSAPHAT WIJK SCHIET UIT DE STARTBLOKKEN De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) lanceert een overheidsopdracht om een ontwikkelaar aan te stellen voor de realisatie van de eerste ontwikkelingsfase van de nieuwe duurzame Josaphat wijk. De eerste fase, goed voor 66.000 m²...
Read more
De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) lanceert een overheidsopdracht om een ontwikkelaar aan te stellen voor de realisatie van de eerste ontwikkelingsfase van de nieuwe duurzame Josaphat wijk. De eerste fase, goed voor 66.000 m² bovengrondse vloeroppervlakte, bestaat voor de helft uit...
Read more
Mensen, stad en kennis samenbrengen: dat is de ambitie van Usquare.brussels , de toekomstige Brusselse wijk, die divers en levendig, stedelijk en gezellig, universitair en internationaal, duurzaam en innovatief zal zijn. De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, en...
Read more
De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft 5 kandidaat-kopers geselecteerd uit de 16 kandidatuurdossiers ontvangen in het kader van de procedure voor de verkoop onder voorwaarden van het voormalige gebouw van Actiris, tegenover het Beursgebouw in het centrum van Brussel. In de eerste...
Read more
De Stichting Kanal (*) werd opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het project van de Cultuurpool Citroën in goede banen te leiden. Dat behelst de reconversie van de Citroëngarage aan het IJzerplein in een gewestelijke cultuurpool, waar onder meer een museum voor moderne en hedendaagse...
Read more
Brussels minister-president Rudi Vervoort, Brussels minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel en de afgevaardigd bestuurders van RTBF en VRT, Jean-Paul Philippot en Paul Lembrechts, ondertekenden vandaag donderdag de notariële akte voor de aankoop van de gronden van beide televisiezenders...
Read more