Nieuws

Beliris(*) heeft een ontwerpopdracht gepubliceerd voor de inrichting van publieke en groene ruimtes in de prioritaire zone Josaphat. Het betreft de eerste fase van de ontwikkeling van 30 ha braakland nabij het Josaphatpark als een nieuwe wijk met parken, woningen, handelszaken en diverse publieke...
Read more
Van 3 oktober tot 2 december 2019 zal perspective.brussels een openbaar onderzoek organiseren naar het ontwerp van het Richtplan van Aanleg (RPA) voor de site Josaphat in de gemeenten Schaarbeek en Evere. Tijdens deze periode kunnen alle buurtbewoners en geïnteresseerde personen kennismaken met het...
Read more
In december 2017 lanceerde de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) een overheidsopdracht voor de selectie van een ontwikkelaar voor de eerste fase van de vastgoedontwikkeling van de nieuwe duurzame Josaphatwijk . Deze eerste fase beslaat 66.000 m² bovengrondse vloeroppervlakte en bestaat...
Read more
Om de ontwikkeling van strategische wijken te begeleiden, heeft de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de opdracht gegeven aan perspective.brussels om ontwerpen van richtplannen van aanleg (RPA’s) uit te werken. In dat kader organiseert perspective.brussels van 4 tot 11 juni ‘...
Read more
De MSI zal woensdag 16 mei om 16:30 uur aanwezig zijn op de professionele vastgoedbeurs Realty Brussels, op de site van Thurn & Taxis, om de stand van zaken te geven over haar huidige en toekomstige publieke opdrachten : Actiris , Frame , Citroën , Josaphat , Usquare . Praktische informatie hier .
Read more
Het bouwkundig project van architectenbureau’s noAarchitecten (Brussel), EM2N (Zürich) en Sergison Bates architects (Londen) is unaniem gekozen voor de verbouwing van de voormalige Citroëngarage IJzer tot een nieuwe cultuurpool, die onder de naam KANAL-Centre Pompidou een museum voor moderne en...
Read more
Het project van de associatie Baukunst (Brussel) - Bruther (Parijs), laureaat van de oproep aan ontwerpers georganiseerd door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) voor de bouw van het mediacentrum van mediapark.brussels, werd woensdag voorgesteld door de architecten en de toekomstige...
Read more
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal van 13 tot 16 maart de schijnwerpers richten op zijn initiatieven voor de ontwikkeling van de productieve stad van morgen, de nieuwe stedenbouwkundige instrumenten voor territoriale ontwikkeling en, in samenwerking met de privésector, de nieuwe creatieve wijk...
Read more
De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université libre de Bruxelles (ULB) hebben 37 kandidaturen van hoge kwaliteit ontvangen voor de oproep aan ontwerpers die zij op 8 december 2017 hebben uitgeschreven voor de renovatie en reconversie van 7 gebouwen van de voormalige rijkswachtschool , op de...
Read more