Voorzieningen

© SAU-MSI/MS-A/Sign

Voorzieningen

De voorbereidende onderzoeken hebben bepaald welke voorzieningen nodig zijn voor de nieuwe woningen die worden gebouwd op de site, maar ook om de bestaande tekorten in de buurt aan te vullen. In het ontwerp is hiervoor een totale bruto vloeroppervlakte van 24.500 m² ingetekend.

De voorzieningen liggen dicht bij de belangrijkste voet- en fietspaden die de site doorkruisen.

Buurtwinkels zullen het bestaande aanbod in de omliggende wijken aanvullen, met name in het shoppingcenter van Evere. Ze komen hoofdzakelijk aan de rand van de site te liggen, zodat zowel wijkbewoners als buurtbewoners kunnen bijdragen aan hun succes. Er is ook ruimte voor horeca gepland, vooral in het midden van de site.

De drie bruggen over de spoorweg en de belangrijkste voetpaden zullen in de eerste fase van de ontwikkeling worden aangelegd, zodat ze de toegankelijkheid van de winkels kunnen bevorderen.