Site

Site

De Josaphatsite heeft een bijzondere plaats in de stad: een enorme vrije ruimte, enigszins verborgen, beschermd door taluds, waar de omliggende wijken hun rug naar keren.

Deze nabijgelegen wijken bieden veel mogelijkheden om de nieuwe wijk te verankeren in het stadsleven, zoals winkels, voorzieningen en openbaar vervoer. Omgekeerd kunnen de beschikbare ruimte en de nieuwe aangelegde wijk ook veel bieden aan de buurtbewoners, zoals groen, ontbrekende publieke voorzieningen en mogelijke verbindingen tussen de verschillende vormen van transport.

Josaphat is een enorme open ruimte, die verre van onbenut is. Het is een actieve grondreserve, met bedrijven en sportclubs op het toegankelijke deel van de site. Er zijn ook verschillende verenigingen die dagelijks gebruikmaken van de ruimte die de site biedt.